ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530247
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030035
รหัส Obec 6 หลัก :
  530247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองเพชรสวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  clongpechsawai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกสวาย
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660189
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พ.ค. 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กันทราศรีปราสาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 16:23:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย


นายสุรพงษ์ เวชพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน