ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530248
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030036
รหัส Obec 6 หลัก :
  530248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกันโทรกประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbankantrokprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านกันโทรกประชาสรรค์
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/01/2540
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กันทรา ศรีปราสาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:14:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์


นายเดชา จันดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน