ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจะกงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530249
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030015
รหัส Obec 6 หลัก :
  530249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จะกงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jakongwittya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองจะกง
ตำบล :
  จะกง
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969159
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  jakongwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จะกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจะกงวิทยา


นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจะกงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน