ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาสุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530250
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030014
รหัส Obec 6 หลัก :
  530250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาสุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantasut
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านกระหวัน
ตำบล :
  จะกง
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  0883611503
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  tasutschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จะกง-กฤษณา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จะกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 12:51:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาสุด


นายสนั่น ไชยบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาสุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน