ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกฤษณา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530251
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  530251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกฤษณา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN KRITSANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกฤษณา
ตำบล :
  กฤษณา
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660371
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  kritsana_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จะกง กฤษณา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กฤษณา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกฤษณา


นายสุรพล ปลื้มชิงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกฤษณา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน