ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวัสดีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530252
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  530252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวัสดีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sawatdeewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบุตาด
ตำบล :
  กฤษณา
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  085-7752203
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  sawatdeeschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ศก.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กฤษณา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 06:43:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวัสดีวิทยา


นายโกมินทร์ ปานขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน