ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะอุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530254
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030012
รหัส Obec 6 หลัก :
  530254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะอุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปะอุง
ตำบล :
  จะกง
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  0949194454
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 เมษายน 2506
อีเมล์ :
  pauang.kk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จะกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 18:34:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะอุง


นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์สำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน