ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเค็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530255
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030013
รหัส Obec 6 หลัก :
  530255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเค็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankheng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเค็ง
ตำบล :
  จะกง
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660366
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 สิงหาคม 2515
อีเมล์ :
  bankengschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จะกง กฤษณา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จะกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:22:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเค็ง


นายปรีชา ศรีพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเค็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน