ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใจดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530256
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030016
รหัส Obec 6 หลัก :
  530256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใจดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanJaideeSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านใจดี
ตำบล :
  ใจดี
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ตุลาคม 2466
อีเมล์ :
  pratounk@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ใจดีห้วยสำราญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ใจดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:10:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใจดี


นายประทวน เคราะห์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใจดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน