ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530258
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030018
รหัส Obec 6 หลัก :
  530258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphayiewtasu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพะเยียว
ตำบล :
  ใจดี
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 เมษายน 2505
อีเมล์ :
  s.payeiwtasoo.@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ใจดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:31:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)


นายศราวุธ วามะกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน