ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอังกุล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530259
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030019
รหัส Obec 6 หลัก :
  530259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอังกุล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANGKUL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านอังกุล
ตำบล :
  ใจดี
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660105
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/07/2499
อีเมล์ :
  choon7172@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มใจดีห้วยสำราญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ใจดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:34:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอังกุล


นายสำเร็จ ชาญพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน