ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530260
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030009
รหัส Obec 6 หลัก :
  530260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูมิศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHOOMSALA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านภูมิศาลา
ตำบล :
  โคกเพชร
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660064
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  phoomsala@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:01:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา


นายวัชรินทร์ สอนพูด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน