ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530262
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030011
รหัส Obec 6 หลัก :
  530262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสลาสุขเกษม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Salao sukkasem School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเสลา
ตำบล :
  โคกเพชร
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969157
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:14:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม


นางวิลาสินี คำวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน