ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530263
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030022
รหัส Obec 6 หลัก :
  530263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดองกำเม็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongkammed School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดองกำเม็ด
ตำบล :
  ดองกำเม็ด
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-630668
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  dongkammed302@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.2 โคกเพชรดองกำเม็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดองกำเม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:32:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด


นายอภัยสิทธิ์ ใจพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดองกำเม็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน