ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530264
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030023
รหัส Obec 6 หลัก :
  530264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกันจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kanjan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกันจาน
ตำบล :
  ดองกำเม็ด
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-685122
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดองกำเม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2563 เวลา 15:03:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกันจาน


นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน