ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530265
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030020
รหัส Obec 6 หลัก :
  530265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankraphochangmor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
ตำบล :
  ดองกำเม็ด
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969164
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  krapho@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกเพชรดองกำเม็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดองกำเม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:43:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ


นายสมปอง ออไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน