ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรางสวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530266
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030021
รหัส Obec 6 หลัก :
  530266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตรางสวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTRANGSAWAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตรางสวาย
ตำบล :
  ดองกำเม็ด
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-685144
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ตุลาคม พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  s.trangsawai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 โคกเพชรดองกำเม็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดองกำเม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:34:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตรางสวาย


นายสสิธร หนันดูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรางสวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน