ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530270
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  530270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Takhianchanglek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตะเคียน
ตำบล :
  ตะเคียน
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  081-0630023
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2468
อีเมล์ :
  an_swang@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -กพศ.8 ตะเคียน-ลมศักดิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 12:54:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก


นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน