ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันลม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530271
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030045
รหัส Obec 6 หลัก :
  530271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจันลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chanlom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านจันลม
ตำบล :
  ลมศักดิ์
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/09/2477
อีเมล์ :
  Janlom56@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.8 ตะเคียนลมศักดิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลมศักดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:43:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจันลม


นายจำนาน ไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันลม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน