ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530273
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030044
รหัส Obec 6 หลัก :
  530273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonggad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองกาด
ตำบล :
  ลมศักดิ์
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969181
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  ssk3dlit114@ssk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะเคียนลมศักดิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลมศักดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 20:21:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกาด


นายธวัชชัย ลือชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน