ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530274
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030043
รหัส Obec 6 หลัก :
  530274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งศักดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งศักดิ์
ตำบล :
  ลมศักดิ์
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660355
โทรสาร :
  045-660355
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2514
อีเมล์ :
  thungsakschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลมศักดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:23:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์


นายคมสัน ติดมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน