ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530275
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030026
รหัส Obec 6 หลัก :
  530275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUABOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  ตะเคียน
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660359
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09:43:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวบก


นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน