ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเรียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530276
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  530276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเรียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  riam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเรียม
ตำบล :
  ห้วยเหนือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660072
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/06/2516
อีเมล์ :
  worawan.tick@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเรียม


นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน