ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรือคัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530277
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030037
รหัส Obec 6 หลัก :
  530277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปรือคัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pruekhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านปรือคัน
ตำบล :
  ปรือใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660402
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2471
อีเมล์ :
  pruekhans@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปรือใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปรือคัน


นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือคัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน