ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530278
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030038
รหัส Obec 6 หลัก :
  530278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปรือใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Prueyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปรือใหญ่
ตำบล :
  ปรือใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  084-4319966
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  banprueyai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.7 ทับทิมสยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปรือใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่


นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน