ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530279
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030039
รหัส Obec 6 หลัก :
  530279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanMakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมะขาม
ตำบล :
  ปรือใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660401
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2504
อีเมล์ :
  ิbanmakham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับทิมสยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปรือใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:09:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะขาม


นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน