ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530280
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030040
รหัส Obec 6 หลัก :
  530280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banluk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหลัก
ตำบล :
  ปรือใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969179
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  banluk2009@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 ทับทิมสยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปรือใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลัก


นายไพศาล พันธ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน