ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530281
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030041
รหัส Obec 6 หลัก :
  530281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANN0NS0MBOON SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านเนินเสรี
ตำบล :
  ปรือใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660353
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปรือใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 11:42:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)


นายมนตรี นันทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน