ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคม ๑
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530282
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030029
รหัส Obec 6 หลัก :
  530282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคม ๑
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikom 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองปลาดุก
ตำบล :
  นิคมพัฒนา
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-673457
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/06/2502
อีเมล์ :
  rr.nikom_1@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคม ๑


นายเด่นพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม ๑

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน