ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530284
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030042
รหัส Obec 6 หลัก :
  530284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทับทิมสยาม ๐๖
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tubtimsiam 06
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านนาจะเรีย
ตำบล :
  ปรือใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660001
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 เมษายน 2535
อีเมล์ :
  tubtimsiam06@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับทิมสยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปรือใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖


นายสมศักดิ์ วรรณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน