ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530286
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030054
รหัส Obec 6 หลัก :
  530286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Timschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านติม
ตำบล :
  สะเดาใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-673460
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พ.ค. 2480
อีเมล์ :
  tim_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ. 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเดาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:38:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)


นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน