ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530287
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030055
รหัส Obec 6 หลัก :
  530287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขวิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khawerk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านศรีสระจันทร์
ตำบล :
  สะเดาใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 เมษายน 2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเดาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:57:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขวิก


นายไพจิต สอนพูด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน