ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530288
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030056
รหัส Obec 6 หลัก :
  530288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโคกสำราญ
ตำบล :
  สะเดาใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-673494
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  ban_pongschool123@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเดาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08:35:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพง


นายประยูร รับรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน