ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530289
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030052
รหัส Obec 6 หลัก :
  530289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaiprachasamakki
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านใหม่
ตำบล :
  สะเดาใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 สิงหาคม 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเดาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี


นางวรวรรณ มิถุนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน