ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาอุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530290
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030027
รหัส Obec 6 หลัก :
  530290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาอุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban ta-ud
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตาอุด
ตำบล :
  ตาอุด
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-922236
โทรสาร :
  045922236
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2463
อีเมล์ :
  info@ta-ud.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาในระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาอุด


นายกฤติเดช บุญศรัทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน