ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530291
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030071
รหัส Obec 6 หลัก :
  530291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตรอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bamtroy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตรอย
ตำบล :
  หนองฉลอง
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660360
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2484
อีเมล์ :
  troy_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับทิมสยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฉลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตรอย


นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน