ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530292
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030046
รหัส Obec 6 หลัก :
  530292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonemai(prachaupphatham)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนน
ตำบล :
  ศรีตระกูล
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660352
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/04/2505
อีเมล์ :
  bannonmai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีตระกูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08:47:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)


นายอำนวย แสวงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน