ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530293
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030047
รหัส Obec 6 หลัก :
  530293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเคาะสนวนสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhosanaun samukkee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองทับ
ตำบล :
  ศรีตระกูล
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660365
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีตระกูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:33:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี


นายภัทรศักดิ์ มนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน