ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530294
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  530294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านละเบิกตาฮีง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaberktaheeng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านละเบิก
ตำบล :
  ศรีตระกูล
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660365
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีตระกูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:42:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง


นายสาคร พิมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน