ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530298
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  530298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสวาย
ตำบล :
  โสน
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660258
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  bansawai2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสนห้วยใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:40:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวาย


นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน