ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530299
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030066
รหัส Obec 6 หลัก :
  530299
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองคล้า
ตำบล :
  โสน
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660343
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2502
อีเมล์ :
  nongkla187@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:11:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคล้า


นายประเวช สูงสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน