ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเผือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530300
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  530300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเผือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamphue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคำเผือ
ตำบล :
  โสน
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-673496
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14พฤษภาคม2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:51:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเผือ


นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเผือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน