ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530301
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030068
รหัส Obec 6 หลัก :
  530301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSANAMSAMUKKEESAMOSORNROTARY 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสนามสามัคคี
ตำบล :
  โสน
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969193
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสนห้วยใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:52:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2


นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน