ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530302
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030088
รหัส Obec 6 หลัก :
  530302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหัวเสือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANHUASUASCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวเสือ
ตำบล :
  หัวเสือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-685097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน พ.ศ.2468
อีเมล์ :
  huasua_school@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 หัวเสือสำโรงตาเจ็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเสือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:12:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ


นายรังสิต ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน