ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530304
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030089
รหัส Obec 6 หลัก :
  530304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวงษ์พัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sawongpattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านอรุณพัฒนา
ตำบล :
  หัวเสือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-685110
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  sawongpat@hotmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเสือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:54:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา


นายประดิษฐ์ เนียมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน