ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530305
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030090
รหัส Obec 6 หลัก :
  530305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยสระภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaysrapum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วย
ตำบล :
  หัวเสือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-685109
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  huaysrapum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวเสือสำโรงตาเจ็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเสือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ


นายคูณ สำเภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน