ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาประปุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530306
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030059
รหัส Obec 6 หลัก :
  530306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศาลาประปุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Salaprapon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านศาลาเหนือ
ตำบล :
  สำโรงตาเจ็น
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/07/2482
อีเมล์ :
  salaprapoon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงตาเจ็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศาลาประปุน


นางผการัตน์ วงศ์ชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาประปุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน