ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530307
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030060
รหัส Obec 6 หลัก :
  530307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์์Nondu School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนดู่
ตำบล :
  สำโรงตาเจ็น
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660362
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  nonduschool530307@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ศก.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงตาเจ็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนดู่


นายอำนวย คำแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน