ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเริงรมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530308
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030061
รหัส Obec 6 หลัก :
  530308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเริงรมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rerngrome school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเริงรมย์
ตำบล :
  สำโรงตาเจ็น
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงตาเจ็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:06:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเริงรมย์


นายธนพล สาระไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเริงรมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน