ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530311
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030028
รหัส Obec 6 หลัก :
  530311
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปราสาทกวางขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banprasartkwangkaw School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านยาง
ตำบล :
  นิคมพัฒนา
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  0818795715
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:46:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว


นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน